Whom to Consult

shelly-1

Dr. Shelly Gupta

Director
9355540054

shilpajain

Dr. Shilpa Jain

HOD MBA
8168494354

Dr.-Rekha-Rathore

Ms. Rekha Rathore

HOD BBA
7988639526

AtulGarg

Mr. Atul Garg

HOD BCA, Uniform & ID Cards
9896305305

Ms. Guneet Kaur

Ms. Guneet Kaur

Training & Placement Incharge
9896171862

Mr. Kulwant Garg

Mr. Kulwant Garg

Suprientendent
9896100815

Mr. Rajesh Kumar

Mr. Rajesh Kumar

Internet/CCTV Cameras
8570849655

Mr. Ram Bhaskar

Mr. Ram Bhaskar

Librarian, SC/BC Scholarship
8278248625

Ms. Prerna Kaushik

Ms. Prerna Kaushik

Dispensary
8708784494